top of page

Crazy

We’re crazy here at Galeri for the Mad March Hare. We have beautiful greeting cards from Fox and Boo and decorations from Gisella Graham, while artists Rosemary Sharman, Lisa Jayne Holmes, Phil Hayes and Aimee Jones delight in depict these mythical moon gazing creatures in their own inimitable style. Gwallgof


 Rydyn ni'n wallgof yma yn Galeri am y Mad March Hare. Mae gennym gardiau cyfarch hyfryd gan Fox a Boo ac addurniadau gan Gisella Graham, tra bod yr artistiaid Rosemary Sharman, Lisa Jayne Holmes, Phil Hayes ac Aimee Jones yn ymhyfrydu mewn darlunio’r creaduriaid chwedlonol hyn sy’n syllu ar y lleuad yn eu harddull dihafal eu hunain.
57 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page