top of page

Just in the nick of time

We were about to run out, but Just in the nick of time we’ve taken delivery of the hugely popular Clocks by Ian Roberts.

Ian has perfected the art of Raku and these quirky architectural clocks demonstrate his skills as a maker. There is a range of size colour and style and on each clock there is a small mouse making each and every design truly unique.

 

Roedden ni ar fin rhedeg allan, ond mewn ychydig o amser rydyn ni wedi derbyn y Clociau hynod boblogaidd gan Ian Roberts.

Mae Ian wedi perffeithio celfyddyd Raku ac mae’r clociau pensaernïol hynod hyn yn dangos ei sgiliau fel gwneuthurwr. Mae yna amrywiaeth o faint, lliw ac arddull ac ar bob cloc mae llygoden fach sy'n gwneud pob dyluniad yn wirioneddol unigryw.
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

Commentaires


bottom of page