top of page

Our feathered friends

This weekend the RSPB are hosting their Big Garden Birdwatch, a mass survey of our feathered friends. We thought it might be fun to share just some of the birds that have appeared in Galeri recently. Not all of them garden birds but so far, we’ve spotted Wrens, Goldfinches, Lapwings, Goldcrests, Owl’s Crows, Pied Wagtail Woodpeckers and a goose.

 

 Ein cyfeillion pluog


Y penwythnos hwn mae’r RSPB yn cynnal eu Gwylio Adar yr Ardd, arolwg torfol o’n ffrindiau pluog. Roedden ni’n meddwl efallai y byddai’n hwyl rhannu dim ond rhai o’r adar sydd wedi ymddangos yn Galeri yn ddiweddar. Nid yw pob un ohonynt yn adar gardd, ond hyd yn hyn, rydym wedi gweld y Dryw, y llinos, y Gornchwiglen, y Dryw Aur, Brain y Dylluan, Cnocell y Siglen Brith a gŵydd.
51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page