top of page

Eirlys / Snowdrops

Despite the cold, and the wind and the rain, the first snowdrop of the year will always warm your heart. The sighting of these delicate green and white shoots can lift the spirits and serve as a reminder of the promise of spring and better things to come. Thanks to Liz Bolloten and Hannah Doyle, two of our Galeri artist for their rendering of these delicate yet hardy little flowers.

 

Er gwaethaf yr oerfel, a’r gwynt a’r glaw, bydd eirlys cyntaf y flwyddyn bob amser yn cynhesu’ch calon. Gall gweld yr egin gwyrdd a gwyn cain hyn godi’r ysbryd a bod yn atgof o addewid y gwanwyn a phethau gwell i ddod. Diolch i Liz Bolloten a Hannah Doyle, dwy o’n hartistiaid yn Galeri am eu rendrad o’r blodau bach cain ond caled yma.44 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page