top of page

The Magic of Monochrome.


 January can leave us feeling a little drained of colour, but it’s a great time of year to appreciate the magic of monochrome. The term is usually taken to mean the same as black and white or grayscale.

Many artist, and particularly photographers use a monochrome pallet as a way of capturing our attention, drawing us into a world where simplicity and complexity are intertwine. Rory Trappe and John Mosely Fletcher are just two photographers here at Galeri whose work illustrates this beautifully.

 

Hud Unlliw.

 

Gall mis Ionawr ein gadael yn teimlo ychydig yn ddraenog o liw, ond mae’n amser gwych o’r flwyddyn i werthfawrogi hud monocrom. Fel arfer cymerir bod y term yn golygu'r un peth â du a gwyn neu raddfa lwyd.

Mae llawer o artistiaid, ac yn enwedig ffotograffwyr, yn defnyddio paled unlliw fel ffordd o ddal ein sylw, gan ein tynnu i mewn i fyd lle mae symlrwydd a chymhlethdod yn cydblethu. Dau ffotograffydd yn unig yw Rory Trappe a John Mosely Fletcher yma yn Galeri y mae eu gwaith yn darlunio hyn yn hyfryd.
56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page